Piękno baroku - kościół św Barbary w Krakowie.

To moje przeżywanie piękna tego kościoła. I piękna jego Patronki.

Related Videos