Nebukadnezar

Nebukadnessar (Nebukadnezar) was tussen 604 en 562 voor Christus de machtige Koning van het Babylonische Rijk. Talrijke spijkerschrift-tafelen en oude teksten hebben het over zijn wonderbaarlijke prestaties en zijn trotse houding. “Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit?" Nebukadnessar vertrouwde op zijn enorme rijkdom en zijn machtige strijders -- Hij had in zijn koninkrijk geen plaats voor God.

Maar, tegen het einde van zijn heerschappij werd Nebukadnessar filosofisch wakker geschud. Van de ene op de andere dag veranderde hij van een machtige koning in een ronddolende bezetene, omdat hij door een psychotische manie werd getroffen. Dit was er de oorzaak van dat hij zich als een beest ging gedragen. Hij liet zijn haar en nagels groeien, dwaalde over het platteland en at zelfs gras.

Wat gebeurde er toen met hem? Bekijk het hier.

Om meer te ontdekken over Nebukadnessar en andere leiders in de geschiedenis, bezoek alsjeblieft http://www.allaboutphilosophy.org/dutch/nebukadnessar.htm.

Related Videos