Tabgha

Tabgha ligt aan de kust van het Meer van Tiberias, even ten zuidwesten van Kapernaüm. Zeven warmwaterbronnen stromen door een klein dal naar het meer, wat niet alleen vissen maar ook vissers naar de inhammen van het meer trekt.

Uit de archeologie, de geschiedenisboeken en tradities weten we dat het gebied rond Tabgha de locatie is van drie Bijbelse verslagen: (1) de Bergrede (inclusief de nabijgelegen Berg der Zaligsprekingen), (2) het wonder van de broden en de vissen (Mattheüs 14:13-21); en (3) de verschijning van de herrezen Jezus Christus aan Petrus, Jakobus, Johannes, Thomas en Natanaël (Johannes 21).

De eerste inham ten noordoosten van Tabgha staat bekend als de "Inham van de Zaaier" (Mattheüs 13), een oude haven die duidelijk te zien is wanneer de waterspiegel van het Meer van Tiberias laag is.

Bezoek alsjeblieft http://www.allaboutarchaeology.org/dutch/tabgha-faq.htm om het belang van Tabgha en Galilea voor de Bijbelse archeologie te onderzoeken.

Related Videos