2007-10-07 dievkalpojums, проповеÐ&acut

2007-10-07 dievkalpojums, проповеÐ&acut

Lielvārdes Evanģēliskā draudze «Gars un Patiesība»

Христианская церковь «Дух и Истина»

www.satchurch.lv