Пастор Фахри Тахиров - Чрез Христа , всеки има своя достъп до Бога

Пастор  Фахри  Тахиров  -  Чрез  Христа , всеки  има  своя  достъп  до  Бога

Богослужение - Проповед - Християнска Църква - Сион - гр.Долен Чифлик