Jeff Deyo "Balance in Worship"

Jeff Deyo

Indelible recording artist, Jeff Deyo explains the ever present need for balance in worship.