Today's Devotional

Far Greater Love
What does it look like when you love the world more than you love God?

read more

ChristNL - Kom en eer de heer!

Zang: David Oppenheim

(oh heer)
Kom en eer de heer
(amen)
Nog een keer
(amen)
Kom en eer de heer
samen doen we t nog t een keer

Related Videos