Част 13 - Как да общуваме - 37 min.

Част 13 на пасторската конференция "Бракът - където Христос извършва промяната" в България, 2010 г., 37 min. Има кратка реклама.

Related Videos