Pyhän Hengen pilkka

Pyhän Hengen pilkka

Auli alkuun esittää runon "Sanoitta tulit". Auli lukee myös evankeliumin Joh. 3:26-30. Jaakob puhuu Pyhän Hengen pilkasta ja muiden palvelutyön arvostelemisessa. Lopuksi Auli esittää toisen runonsa "Rakkaus".