God van genade - Gerald Troost

God van genade - Gerald Troost

Eén groot avontuur, zo ziet Gerald Troost het leven met God. Hij heeft gemerkt dat God echt betrokken wil zijn bij alle details van zijn leven. Ook in perioden waarin hij God niet zo duidelijk ervoer, leerde God hem geduld en vertrouwen te hebben. God heeft ons onvoorwaardelijk lief en zal altijd dicht bij ons blijven, ook al voelen en ervaren wij dat niet altijd. Gerald krijgt dagelijks mailtjes van jongeren die met allerlei vragen en gevoelens rondlopen. Over eenzaamheid, over het gevoel dat je niks waard bent, en over twijfels. Ook vragen over het geloof in God en over de Bijbel.

Today's Devotional

A Prayer against Depression - Your Daily Prayer - October 15
If you've ever felt trapped, imprisoned, or helplessly caught by life, then you share the emotions of David.

read more