Natuurwet en Leven

Randall Niles beschouwt het natuurrecht als een wet die van toepassing is op ons allemaal. In het geval van moord ("het ongerechtvaardigd doden van een ander mens") zijn we het er allemaal over eens dat dit fout is. Maar we zijn het niet altijd eens over

de definities, zoals "rechtvaardiging" en "mens". De hamvraag is: waarom zijn er zoveel verschillen te vinden in de definities van leven en de rechtvaardiging van het doden van een ongeboren mens?

Related Videos