Пастор Фахри Тахиров - Притчата за Фарисея и Бирника

Пастор  Фахри  Тахиров  -  Притчата  за  Фарисея  и  Бирника

Богослужение - Проповед