Philippines PJ Lhuiilier Group of Companies the seven finalist recieve Php 25,000 the winner recieve P.200.000

Philippines PJ Lhuiilier Group of Companies the seven finalist recieve Php 25,000 the winner recieve P.200.000

the happiest pinoy awarded its winner a cash prize of Php 200.000 Twho Hundred Thousand Pesos and spearhed CLIS ' thrust toward giving Filipinos quality and affordable insurance

parang maging happy kang lagi SALI NA sa
for more details sa mga producto at serbisyo ay mangyari lamang tumawa o mag test para kayo ay matulungamn sa inyong maga insurance needs