Messiaanse Profetieën

Randall Niles bespreekt 40 profetieën uit de Joodse Schrift (het Oude Testament) over de komende Messias.

Related Videos