Пастор Фахри Тахиров - Първата Църква и Църквата днес

Пастор  Фахри  Тахиров  -  Първата  Църква  и  Църквата  днес

Богослужение - Проповед