Jesus' Word-Ten Wise Virgins/ Diez Virgens Sabias Spanish English

Five Wise Virgins and Five Foolish Virgins
La Parabolade Las Diez Virgens
Mato 25:1-13
Matthew 25:1-13

Related Videos