Майчице, миличка

Майчице, миличка

музика: Душка Тодорова
изпълнява: Маринка Александрова