Today's Devotional

A Little Farther
Do you hear much about lament in your local church?

read more

Let's Make ItFacebook official!

Omsorg om andra - presentation av boken Empati

Presentation av boken Empati - om att möta och hjälpa, skriven av Lena och Otto Rimås, utgiven på LOR production, http://www.lor.se/.

Related Videos