10.04.2011г. п-р Огнян Амеров от гр.Девня

БОГ да те благослови и твоя напредък да стане явен на всички.

Християнска Църква"Сион" Варна

Related Videos


Today's Devotional

Real Rest
What’s one way you can practice Sabbath rest?

read more

Let's Make ItFacebook official!