10.04.2011г. п-р Огнян Амеров от гр.Девня

БОГ да те благослови и твоя напредък да стане явен на всички.

Християнска Църква"Сион" Варна

Related Videos


Today's Devotional

Thirsty?
How has God provided our identity and significance in Jesus?

read more

Let's Make ItFacebook official!