Today's Devotional

A Heart of Gratitude
When do you find it most difficult to maintain a posture of gratitude?

read more

Част 14 - Нуждата от прошка - 34 min.

Част 14 на пасторската конференция "Бракът - където Христос извършва промяната" в България, 2010 г., 37 min. Има кратка реклама.

Related Videos