Today's Devotional

King of the Sunrise
How are you declaring the glory of God in your life?

read more

Nazaret

Nazaret do czasów Nowego Testamentu nie był znany. „Czy może być coś dobrego z Nazaretu?”. (…) Słowo Nazaret oznacza kwiat. Nazaret = kwitnący. (…) Liczy obecnie około 70 tys. mieszkańców. Przy bazylice Zwiastowania jest parafia katolicka od 1877 roku. (…) W 1958 roku projekt nowego kościoła Zwiastowania został powierzony profesorowi Giovanni Muzio. Nowa bazylika zawiera wszystkie pomniki przeszłości. Bazylika ta posiada dwa kościoły na różnych poziomach. Dolny zawiera grotę zwiastowania z ołtarzem, na którym napis głowi Verbum Caro hoc fatum est (Tu Słowo stało się Ciałem). (Bp Piotr Skucha, Ziemia Święta)
W I niedzielę Adwentu, gdy rozpoczynamy przygotowanie do Bożego Narodzenia i kontemplację Zwiastowania przenieśmy się do Nazaretu razem z pielgrzymami, w tym abp Stanisławem Nowakiem i bp Piotrem Skuchą, którzy od 3 do 13 listopada pielgrzymowali po Ziemi Świętej.

Related Videos