Today's Devotional

Crossing Cultural Divides
How can you cross cultural divides and engage with the strangers next door?

read more

Pangalawang Pagkakataon

"Kasalanan ko'y di Mo na nakikita, maging ang buhay ko'y Iyong binago na. At tayong dalawa ngayon ay iisa, muli ang puso ko Sayo'y sumasamba!"

Related Videos