Today's Devotional

Itching Ears
Why is it vital for Scripture to be the foundation for what we believe?

read more

Purnaa vai valehtelee?

Auli lausuu runonsa "Iloa ja kyyneleitä". Hän lukee evankeliumitekstin Matt. 12: 33–37, minkä pohjalta Jaakob pitää puheen. Lopuksi toinen Aulin runo "Elämä tässä ja nyt".

Related Videos