Today's Devotional

Shameless Persistence in Prayer
What prayer of yours has seemed to be unanswered for a while?

read more

Kritisch Denken Les 1

Randall Niles schudt je wakker uit je inactieve houding in het leven. Bezoek http://www.allaboutthejourney.org/dutch/kritisch-denken-les-1.htm om je geestelijke reis om te zetten van inactiviteit naar een actieve zoektocht.

Related Videos