Today's Devotional

Looking Back
What steps can you take to help you remember what God has instructed?

read more

Gelişen Öykü: Yakalandı

Hayat koşulları bazı kişilerin aşağılık bir ortamda bocalamalarına yol aöabilir. "Zina" öok kötü bir şey, ama iyi düşünürsek kendi hayatımızda da kötü şeylerin olduğunu görebilir miyiz?

Related Videos