Geestelijk overleven!

Drie principes die me hebben geholpen om vijftig jaar geestelijk te overleven.

Related Videos


Today's Devotional

Banished Words
In what situation(s) do you struggle with boastful self-confidence?

read more

Let's Make ItFacebook official!