Today's Devotional

Sorrow and Selfishness
How can you begin to shift your focus away from self-reliance to reliance on Christ?

read more

Част 5 - Не чети чуждо писмо - 25 min

Част 5 на пасторска конференция "Бракът - където Христос извършва промяната" в България, 2010 г., 25 min.
Има 15 секундна реклама, която не може да бъде премахната. Благодарим Ви за разбирането!

Related Videos