Today's Devotional

Plod for God
What talents has God given you?

read more

Misijné prázdniny

Misijné prázdniny sú letným táborom pre stredoškolskú mládež vždy na inom mieste Slovenska.

Related Videos