Today's Devotional

Seeing is Disbelieving
How does God’s promise in Deuteronomy 1:30-31 encourage and prepare you to fight for what’s true?

read more

Toespraak Leen de Rijk

Gesproken tijdens de inzegeningsdienst van Remco en Mireille in Berea Heerlen

Related Videos