Today's Devotional

Responding to Suffering
How do you feel when your life is interrupted by suffering and adversity?

read more

Toespraak Leen de Rijk

Gesproken tijdens de inzegeningsdienst van Remco en Mireille in Berea Heerlen

Related Videos