Today's Devotional

Actions Speak
What do your actions reveal about your character?

read more

Tongan Malanga - FAKATOMALA - konga 1

Koe 'uluaki sitepu kihe Mo'ui Ta'engata koe Fakatomala.

Related Videos