Today's Devotional

Seeing is Disbelieving
How does God’s promise in Deuteronomy 1:30-31 encourage and prepare you to fight for what’s true?

read more

8 а сесия - Как да знам, че Христос живее чрез мен - 13 min.

8 а сесия от семинара "Животът" от Д-р Бил и Анабел Гилъм, представен от фондация за християнско съветничество "Истински живот".

Related Videos