Gebedsgenezing

Volgens Jesaja 53 is Jezus ook plaatsvervangend ziek geweest. Wat kunnen we daar nu nog van ervaren?

Related Videos


Today's Devotional

Banished Words
In what situation(s) do you struggle with boastful self-confidence?

read more

Let's Make ItFacebook official!