Today's Devotional

Happy Ascension Day
What’s one way you can celebrate the ascension of Jesus Christ today?

read more

Let's Make ItFacebook official!

Omgaan met onrecht

Naar aanleiding van een moord door een pasbekeerde in de gemeente, gesproken over vergeving.

Related Videos