Today's Devotional

A Word to the Wealthy
What resources, talents, or other gifts has God given you?

read more

Omgaan met onrecht

Naar aanleiding van een moord door een pasbekeerde in de gemeente, gesproken over vergeving.

Related Videos