Today's Devotional

Responding to Suffering
How do you feel when your life is interrupted by suffering and adversity?

read more

Omgaan met onrecht

Naar aanleiding van een moord door een pasbekeerde in de gemeente, gesproken over vergeving.

Related Videos