Today's Devotional

Passing By
When have you needed someone to come to your aid?

read more

Omgaan met onrecht

Naar aanleiding van een moord door een pasbekeerde in de gemeente, gesproken over vergeving.

Related Videos