Today's Devotional

Always Loved
Even before he made the world, God loved us and chose us.

read more

Let's Make ItFacebook official!

Omgaan met onrecht

Naar aanleiding van een moord door een pasbekeerde in de gemeente, gesproken over vergeving.

Related Videos