Today's Devotional

The Job Paradox
When have you missed an opportunity to follow God’s guidance during a difficult time?

read more

Let's Make ItFacebook official!

Omgaan met onrecht

Naar aanleiding van een moord door een pasbekeerde in de gemeente, gesproken over vergeving.

Related Videos