...så att du inte bringas på fall

Tillägg till undervisning om vilan och sabbatsbudet. Orsaken varför vi skall sträva efter att komma in i vilan.

Related Videos


Today's Devotional

Shine Brightly
What’s keeping you from shining brighter for Jesus?

read more

Let's Make ItFacebook official!