† Meditácie Ľubomíra Stančeka - Na Ježišovi sa plnia prorokove slová - Education Videos

http://www.evanjelizacia.eu/?name=homilie&page=11
21.7.2012 - sobota 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 12, 14 - 21 Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť. Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas.
Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy."
http://sk.gloria.tv/?media=307834" />

196 views

Posted By evanjelizacia.eu 2012-09-08T05:35:39

Please add a name and description in order to save your playlist to your user profile.


Name: Description: Public:
No playlists found for this account.

Recommended for you